Dây lưng da cá sấu màu nâu

1,500,000 

Dây lưng da cá sấu không nối màu nâu, hàng loại 1